Česky English Deutsch

Sruby

O srubech

 • Sruby jsou masivní dřevostavby, jejichž stěny jsou vytvořené z kulatiny.

 • Na výrobu srubů se používá řemeslná technologie výroby, která je založena na vysokém podílu ruční práce a vychází z kanadských výrobních postupů dle Standardů ILBA (International Log Builders Association).

 • Pro výstavbu se používají ručně odkorněné kmeny starších stromů o středovém průměru 25 až 40 cm.

 • Dřevo má výjimečné izolační vlastnosti - již kmeny se středovým průměrem 25 cm splňují normy o tepelných ztrátách.

 • Všechní kmeny jsou ručně zpracovány a jejich povrch je hoblován speciálním hoblíkem.

 • Rohové spoje jsou přesazené.

 • Pro výstavbu srubů se nejčastěji používá smrk a jedle ze zimní těžby– rovné kmeny žluté barvy s malou sbíhavostí.

 • Mohou se použít také borovice, jedle douglaska či modřín.

 • Velikost srubové stavby není omezena ani nahoru ani dolů, omezena je však vzdálenost mezi rohovými spoji – 8 m (max. 10 m).

 • Životnost dobře udržovaného srubového domu (ochrana před srážkovou vodu, pravidelná obnova nátěru) je více než 100 let.

 • Dřevostavby stavíme podle předprojektovaných typů nebo můžeme stavby realizovat podle Vašich individuálních představ a požadavků.

 • Naše sruby splňuji normu o tepelné ochrany budov (ČSN 73 0540). UN srubové stěny o středovém průměru 30 cm je 0,33 W/m2K - CERTIFIKAT

 

Technologie výstavby

Všechna výroba hrubé stavby probíhá v našem výrobním středisku v Ledči nad Sázavou. Sruby stavíme podle řemeslné technologie výroby, kterou můžeme stručně shrnout do těchto bodů:

 • Sruby stavíme z mokrého nevysušeného dřeva pocházejícího ze zimní těžby.

 • Všechní kmeny jsou odkorněné, ručně ohoblované.

 • Na ploše odpovídající rozměrům základní desky založíme první řadu tzv. prahových klád.

 • Na prahové klády postupně skládáme další vrstvy kmenu.

 • Všem kmenům vyrobíme podélnou drážku a rohové spoje.

 • Do podélné drážky vestavujeme izolaci TERMO-KONOPÍ® .

 • Pomocí příčně postavených kmenů vyrobíme nosnou konstrukci stropu.

 • Provedení nosné konstrukce krovu.

 • Vyrobíme otvory oken a dveří a otvory pro zásuvky a vypínače.

 • Veškeré plochy obrousíme.

 • Při rozebírání hrubé stavby u všech kmenů označíme jejich pozici ve stavbě a do kmenu vyvrtáváme svislé prostupy pro vedení vnitřních elektroinstalací.

 • Doprava na místo.

 • Za pomocí autojeřábu provádíme montáž na Vašem pozemku.

 • Provedení venkovního nátěru.

Důležité je srubové stěny dostat co nejdříve pod střechu, při tom jsou konstrukce střechy a použité krytiny standardní bez žádných limitů

Dřevo je přírodní materiál, praská a vysychá a tím se srubové stěny sesedají. Toto musí být bezpodmínečně bráno v úvahu při napojování jiných konstrukcí ke srubovině.

Další nezbytně nutná opatření při stavbě srubu či roubenky jsou: výběr vhodného pozemku, posazení srubových stěn min. 20 cm nad terén, terén vyspádovat směrem od stavby, zaručit správnou funkci střechy, počítat s delšími přesahy střechy a použit vhodné venkovní nátěry.

 

Hrubá stavba

Kompletní hrubá stavba srubového domu obsahuje následující prvky:

 • Obvodové stěny přízemí, nosné příčky, stropní trámy, podpěrné sloupy, pozednice a průvlaky nad přízemím  z kmenu.

 • Izolace podélných drážek z kombinaci přírodního izolačního materiálu TERMO-KONOPÍ ®

 • Provedení nosné konstrukce stropu.

 • Provedení všech otvoru ve srubu a jejich přípravu pro montáž oken a dveří.

 • Provedení nosné konstrukce krovu.

 • Výrobu štítu - výdřeva, folie, zaklop venkovní hoblovaný

 • Výrobu otvorů pro zásuvky a vypínače.

 • Povrchovou úpravu sruboviny (hoblováni povrchu, vybroušení suku a řezu, kompletní obroušení exteriéru a interiéru srubu konečný nátěr venkovních stěn lněným olejem Moravia Bio nebo lazurou Bondex MATT, nátěr interiéru srubu světlicovým olejem s včelím voskem).

 • Záklop stropu z nesámovaných prken (borovice) ve dvou vrstvách   

 • Převoz stavby na místo určení a montáž autojeřábem   

* místo Termo-konopí nabízíme i možnost izolace podélných drážek z ovčí vlnu.

TERMO-KONOPÍ ® je přírodní izolační materiál vyroben z technického konopí - jedna se o revoluční systém zateplení a novinku na trhu!

Vice o výhodách přirodní izolace TERMO-KONOPÍ si můžete přečíst v letáku.

 

Stavba na klíč

Specializujeme se na dodávky hrubých staveb a dodávky „VŠE ZE DŘEVA“ (tj. hrubá stavba + všechny dřevěné části stavby: schody, stropy, záklopy, obklady, sendvičové příčky, zábradlí...)

Samozřejmé zajistíme i stavbu na klíč - stavba na klíč obsahuje kompletní dodávku ve standardním provedení rodinný dům bez zařizovacích předmětů a základové desky s přípojkami.

 

Cena srubů

Orientační cena hrubé stavby se pohybuje mezi 8 500,-  a 14 000,- Kč  za m2 zastaveny plochy.

Cenu stavby ovlivňuje její velikosti, náročnost řešení objektu (počet srubových příček) a použity materiály.

U stavby na klíč se cena pohybuje od 21 000,- Kč za m2

 

 

 

!! srubová chata za skvělou cenu !! 

 

  

Na stránce Ke staženi si můžete prohlédnout FOTO ALBUM a také tam najdete katalogy, letáky se speciálními nabídkami či certifikáty výrobku.

 


Pokud potřebujete další informace neváhejte a kontaktujte nás.

Uděláme Vám cenovou nabídku, kterou nelze odmítnout.Do srubu či roubenky špičkový sedací nábytek

BÖHM - český výrobce čalouněného nábytku

www.bohm-jihlava.cz


 

 

Sruby Bohemia s.r.o. - netkatalog.czSruby, srubové domy, roubenky - netkatalog.cz